SZC logo

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

OM kód: 203042/013 | 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3.

Intézmény logo

Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása

Tehetséggondozás szabadulószobával és vloggal

Valamennyien vágyunk arra, hogy kibontakoztathassuk a bennünk rejlő tehetséget. Ez azonban csak egy lehetőség. Az, hogy meddig tudjuk ezt fejleszteni és az eredményeit is megmutatni a minket körülvevő világnak már sok-sok akaratot, türelmet és külső segítséget igényel.

Ezt a segítséget kamaszkorban elsősorban az iskola tudja nyújtani. Ezért vállalkozott arra a Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum, hogy pályázik a Nemzeti Tehetségprogram által meghirdetett fejlesztésre. Az NTP-INNOV-21 Komplex tehetség elnevezésű projekt keretében iskolánk olyan innovatív tanulási környezetet alakít ki a tehetséges diákok számára, amely hozzájárul a matematikai, logikai, kommunikációs és médiaismereti készségeik komplex fejlesztéséhez.

Ez így nagyon szépen hangzik, de hogyan valósítjuk meg? A fejlesztést két, 20 fős csoportban végezzük, két olyan alprojekt által, ahol a hangsúly a kreativitáson, az élményközpontúságon és folyamatot záró közös alkotás elkészítésén van.

Az első csoportban egy 30 órás, tanórán kívüli matematikai-logikai komplex tehetséggondozó program megvalósítása zajlik, amelynek eredményeként az ebben résztvevő 20 tanuló kreatív, egyedi feladatokkal fejleszti képességeit.

A közös foglalkozásokon olyan játékos feladatok követik egymást, amelyek fejlesztik a számolási és viszonyítási készséget, a kombinatorikai és metakogníciós képességet (a saját tudásunk működtetésének ellenőrzése), de figyelnek a matematikai-logikai és a kommunikációs készség fejlesztésének összekapcsolására is, a szókincsbővítést logikai fejlesztéssel egybekötve.

A folyamat eredményeként a csoport az egyedi és a közös megoldásokat egyaránt megosztja egy internetes felületen is és végül produktumként, végtermékként közösen hoz létre egy az általuk alkotott feladványokkal „felszerelt” szabaduló szobát.

A második csoportban folytatott tevékenység szintén együttműködést, alkotókedvet és kifejezőkészséget kíván. Itt is 30 órás, tanórán kívüli kommunikáció- és médiaismereti komplex tehetséggondozó program valósul meg. A tevékenységben szintén 20 diák vesz részt, közösen ismerkednek meg önismereti, önmenedzsment technikákkal. Teret kap a foglalkozásokon az ebben az életkorban nagyon fontos önbizalom-fejlesztés és az árnyalt, elemző gondolkodásmód kialakítása. Ennek során foglalkoznak a társadalmi dilemmák és sztereotípiák megismerésével, fejlesztik az árnyalt, igényes kommunikációra való képességüket a szinonímák használatának és a körülírás képességének javításával.

A folyamat végtermékeként a résztvevő diákok egy működő produkciós irodát hoznak létre és tevékenységük eredményeként videóblogot, azaz vlogot indítanak, méghozzá önálló témaválasztással, amelyet a Közgé YouTube-csatornáján teszünk közzé.

Barabási Albert-László arról ír a Képlet című könyvében, hogy a tehetségből és a teljesítményből úgy lesz siker, hogy a közösség megismeri és elismeri azt. Úgy gondoljuk, itt minden adva van ehhez a sikerhez. Kiváló országos háttér garantálja az elérendő cél színvonalasságát. Kollégáink olyan kreatív, lelkes tanárok, akik egyedi eszközökkel, érdekesen szerettetik meg a matematikát, míg a másik csoportban önismereti tréningeket, videószerkesztési ismereteket, hatékony kommunikációs technikákat adnak át a résztvevőknek.

Minden erőfeszítés egy célhoz vezet: olyan diákokhoz, akik tudnak és mernek újat alkotni, képesek együttműködni és eredményeiket csapatként elérni, és akik mindezt tovább is tudják adni, hogy az egész közösségünk számára hasznosulhasson.

Kíváncsian várjuk az eredményeket!

Bánki Horváth Mihály
igazgatóhelyettes


Partnereink

SZC logo

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum


Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum

6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3.

Telefon: +36 76 / 462-274

E-mail: kozge.kkfhaza@gmail.com

OM azonosító: 203042/013


2024Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum