SZC logo

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

OM kód: 203042/013 | 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3.

Intézmény logo

Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Házirend

A házirendről

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25.§ (2) és (3) bekezdésének előírása értelmében a Házirend szabályozza a tanulói jogok és kötelességek gyakorlását, valamint az iskola munkarendjét. A Házirendbe foglalt előírások az iskola törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését szolgálják.

A Házirend az érvényben lévő törvények és rendeletek alapján, az iskola Pedagógiai Programjával, Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban a nevelőtestület elfogadó határozatával, a diákközösség és a szülői szervezet
véleményének kikérésével lép életbe.

A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire, az iskola tanáraira és más alkalmazottaira (a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46.§ (1) c) és h), 62. § és 72. § pontjai), továbbá az iskolai élet valamennyi egyéb résztvevőjére is kötelező érvényű.

A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.

Minden tanév elején a Házirend rendelkezéseinek a tanulókra vonatkozó szabályait a tanulókkal osztályfőnöki órán ismertetni kell. A szülők számára az iskola biztosítja a lehetőséget, hogy megismerhessék a Házirendet.

A Házirend elolvasható az iskola helyi hálózatán, honlapján, a könyvtárában, és megtalálható az iskolatitkárnál, az irattárban, az intézményvezetőnél, a helyetteseinél és az osztályfőnököknél.

A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, intézményvezető-helyetteseitől, valamint az osztályfőnököktől előre egyeztetett időpontban.

A Házirend és annak esetleges későbbi módosításai kihirdetéskor lépnek életbe, és visszamenőleges hatállyal nem érvényesek.

Házirend

Érvényes a 2022/2023-as tanévben.

Megtekintés

Partnereink

SZC logo

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum


Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum

6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3.

Telefon: +36 76 / 462-274

E-mail: kozge.kkfhaza@gmail.com

OM azonosító: 203042/013


2024Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum